Museumhistorie

In 1867 bouwde Janus van Duijnhoven een boerderij van het langgevel type aan de Dorshout op het gehucht Eikenheuvel onder de Gemeente Uden.
Het is een eenvoudige boerderij met een woongedeelte,
een stalgedeelte en een schuurherd.

In het woongedeelte bevinden zich
de herd met de schouw en een bedstee.
Verder een goei kamer met twee
bedsteeën en een klein kamertje
dat door de jaren heen werd gebruikt
als kamer voor grootouder(s) of
ouderslaapkamer, naar gelang
benodigd was.
In koude winters, als de herd niet
warm genoeg gestookt kon worden,
deed dit kamertje ook wel eens
dienst als woonkamer.
Ook is er een geutje (keuken)
en een kelder met daarop
een opkamer met een slaapplaats
voor de dienstmeid of boerenknecht
als dit nodig was.

In het stalgedeelte waren alle dieren
ondergebracht. Meestal 5 à 6 koeien,
2 à 4 stuks jongvee, het paard,
een paar varkens of een zeug met biggen en een vijftiental scharrelkippen, die overdag in en rond de boerderij scharrelden en tegen de tijd dat het donker werd, achter de koeien boven de potstal naar de hennenhoort gingen om de nacht door te brengen.

Op de schuurherd werden de karren met hooi gelost en daar stond ook de hoge kar als die niet gebruikt werd.
Het achterste gedeelte van de schuurherd werd gebruikt voor de opslag van de ongedorste haver of gerst.
In de winter werd met beetjes gedorst naar gelang nodig was aan stro of graan.
In de achterste twee en een halve meter van de boerderij was nog een karhok waar ook nog wat werktuigen en gereedschappen een plaats hadden.
Later werd achter de boerderij een schop gebouwd waar nog een paar varkens en schapen werden gehuisvest en waar ook wat veevoer opgeslagen kon worden.

Door de jaren heen werd de boerderij uitgebreid met een aantal stallen.
Het woonhuis is 26 jaar lang gebruikt als melkstal.
Langzaamaan is de boerderij geheel gerestaureerd naar de tijd rond 1940. Het dak werd als laatste eind 2012 vervangen.

Een inkijkje!


melken

De 'romkanne' met melkemmer staan klaar

klompen

De klompen staan klaar om aan te trekken